Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skattungbyn-Kallmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skattungbyn-Kallmora 645 15,3% 25,6% 28,7% 30,4% 4,8% 53,5% 46,5% 0,9% 1,7%
Summa 645 15,3% 25,6% 28,7% 30,4% 4,8% 53,5% 46,5% 0,9% 1,7%

http://www.val.se