Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Orsa Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Västra 787 17,0% 27,4% 26,7% 28,8% 6,9% 54,4% 45,6%   1,5%
Summa 787 17,0% 27,4% 26,7% 28,8% 6,9% 54,4% 45,6% 1,5%

http://www.val.se