Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rot

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rot 992 15,2% 31,2% 22,8% 30,7% 7,0% 52,7% 47,3% 0,4% 0,3%
Summa 992 15,2% 31,2% 22,8% 30,7% 7,0% 52,7% 47,3% 0,4% 0,3%

http://www.val.se