Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väster-Myckeläng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster-Myckeläng 737 15,6% 23,7% 29,7% 30,9% 5,2% 54,4% 45,6%   0,7%
Summa 737 15,6% 23,7% 29,7% 30,9% 5,2% 54,4% 45,6% 0,7%

http://www.val.se