Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Särna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Särna 813 12,5% 21,9% 26,4% 39,1% 5,4% 52,9% 47,1% 1,2% 1,5%
Summa 813 12,5% 21,9% 26,4% 39,1% 5,4% 52,9% 47,1% 1,2% 1,5%

http://www.val.se