Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morgårdshammar-Gubbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morgårdshammar-Gubbo 1543 14,1% 26,3% 30,9% 28,6% 6,6% 53,1% 46,9% 0,2% 0,9%
Summa 1543 14,1% 26,3% 30,9% 28,6% 6,6% 53,1% 46,9% 0,2% 0,9%

http://www.val.se