Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedjebacken C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedjebacken C 1052 13,0% 20,6% 20,5% 45,8% 5,1% 45,2% 54,8% 0,9% 1,5%
Summa 1052 13,0% 20,6% 20,5% 45,8% 5,1% 45,2% 54,8% 0,9% 1,5%

http://www.val.se