Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderbärke-Malingsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderbärke-Malingsbo 1616 10,0% 25,3% 28,3% 36,3% 5,1% 50,0% 50,0% 0,7% 0,9%
Summa 1616 10,0% 25,3% 28,3% 36,3% 5,1% 50,0% 50,0% 0,7% 0,9%

http://www.val.se