Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörbo-Vad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbo-Vad 441 12,7% 28,3% 28,1% 30,8% 4,8% 50,8% 49,2%   0,7%
Summa 441 12,7% 28,3% 28,1% 30,8% 4,8% 50,8% 49,2% 0,7%

http://www.val.se