Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färnäs-Nusnäs-Garsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1654 14,9% 27,4% 26,5% 31,1% 6,7% 51,8% 48,2% 0,2% 0,6%
Summa 1654 14,9% 27,4% 26,5% 31,1% 6,7% 51,8% 48,2% 0,2% 0,6%

http://www.val.se