Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Noret Norra-Bergkarlås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Norra-Bergkarlås 1704 17,2% 32,5% 23,5% 26,8% 7,0% 48,4% 51,6% 1,0% 1,6%
Summa 1704 17,2% 32,5% 23,5% 26,8% 7,0% 48,4% 51,6% 1,0% 1,6%

http://www.val.se