Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vika-Venjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vika-Venjan 1002 12,8% 21,7% 27,3% 38,2% 5,9% 52,4% 47,6% 0,8% 0,9%
Summa 1002 12,8% 21,7% 27,3% 38,2% 5,9% 52,4% 47,6% 0,8% 0,9%

http://www.val.se