Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Noret Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Södra 1053 21,3% 24,7% 25,4% 28,7% 9,3% 48,0% 52,0% 0,3% 0,7%
Summa 1053 21,3% 24,7% 25,4% 28,7% 9,3% 48,0% 52,0% 0,3% 0,7%

http://www.val.se