Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öna-Östnor

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öna-Östnor 1871 17,4% 28,2% 27,1% 27,3% 8,7% 50,7% 49,3% 0,3% 0,9%
Summa 1871 17,4% 28,2% 27,1% 27,3% 8,7% 50,7% 49,3% 0,3% 0,9%

http://www.val.se