Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klockarhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klockarhagen 1125 20,9% 24,7% 20,5% 33,9% 8,1% 48,3% 51,7% 0,3% 1,3%
Summa 1125 20,9% 24,7% 20,5% 33,9% 8,1% 48,3% 51,7% 0,3% 1,3%

http://www.val.se