Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Källviken och V Främby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Källviken och V Främby 1205 19,4% 37,3% 23,3% 19,9% 10,3% 49,6% 50,4% 0,5% 1,6%
Summa 1205 19,4% 37,3% 23,3% 19,9% 10,3% 49,6% 50,4% 0,5% 1,6%

http://www.val.se