Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hyttgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyttgården 1213 24,2% 24,8% 19,0% 32,0% 6,1% 48,2% 51,8% 0,4% 1,1%
Summa 1213 24,2% 24,8% 19,0% 32,0% 6,1% 48,2% 51,8% 0,4% 1,1%

http://www.val.se