Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kämparvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kämparvet 1137 26,6% 20,5% 17,8% 35,1% 7,6% 46,1% 53,9% 0,1% 1,8%
Summa 1137 26,6% 20,5% 17,8% 35,1% 7,6% 46,1% 53,9% 0,1% 1,8%

http://www.val.se