Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hälsinggården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsinggården 1601 16,4% 31,5% 24,6% 27,5% 8,3% 49,9% 50,1% 0,2% 1,2%
Summa 1601 16,4% 31,5% 24,6% 27,5% 8,3% 49,9% 50,1% 0,2% 1,2%

http://www.val.se