Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristine

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristine 995 22,7% 27,4% 20,7% 29,1% 5,1% 45,9% 54,1% 0,3% 5,7%
Summa 995 22,7% 27,4% 20,7% 29,1% 5,1% 45,9% 54,1% 0,3% 5,7%

http://www.val.se