Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 1305 28,5% 24,4% 16,7% 30,3% 9,4% 47,8% 52,2% 0,5% 1,2%
Summa 1305 28,5% 24,4% 16,7% 30,3% 9,4% 47,8% 52,2% 0,5% 1,2%

http://www.val.se