Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ångbryggeriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ångbryggeriet 966 26,9% 28,0% 19,7% 25,5% 7,1% 45,2% 54,8% 0,4% 0,7%
Summa 966 26,9% 28,0% 19,7% 25,5% 7,1% 45,2% 54,8% 0,4% 0,7%

http://www.val.se