Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1796 23,0% 26,8% 26,9% 23,2% 12,3% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%
Summa 1796 23,0% 26,8% 26,9% 23,2% 12,3% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%

http://www.val.se