Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Britsarvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Britsarvet 1291 17,2% 25,9% 21,8% 35,0% 6,5% 44,5% 55,5% 0,5% 1,9%
Summa 1291 17,2% 25,9% 21,8% 35,0% 6,5% 44,5% 55,5% 0,5% 1,9%

http://www.val.se