Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östanfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östanfors 995 24,5% 24,7% 30,3% 20,5% 9,8% 48,5% 51,5% 0,2% 2,1%
Summa 995 24,5% 24,7% 30,3% 20,5% 9,8% 48,5% 51,5% 0,2% 2,1%

http://www.val.se