Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hosjö Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hosjö Näs 1370 15,8% 36,4% 25,4% 22,5% 10,1% 50,1% 49,9% 0,7% 1,2%
Summa 1370 15,8% 36,4% 25,4% 22,5% 10,1% 50,1% 49,9% 0,7% 1,2%

http://www.val.se