Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgärdet och Lumsheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgärdet och Lumsheden 1572 13,8% 26,3% 22,8% 37,1% 6,2% 50,4% 49,6% 0,4% 1,1%
Summa 1572 13,8% 26,3% 22,8% 37,1% 6,2% 50,4% 49,6% 0,4% 1,1%

http://www.val.se