Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjursås Ö och Sågmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås Ö och Sågmyra 1516 12,2% 27,6% 27,6% 32,7% 4,9% 51,3% 48,7% 0,1% 1,6%
Summa 1516 12,2% 27,6% 27,6% 32,7% 4,9% 51,3% 48,7% 0,1% 1,6%

http://www.val.se