Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjursås V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås V 1282 17,8% 30,1% 22,7% 29,4% 8,7% 51,5% 48,5% 0,2% 0,5%
Summa 1282 17,8% 30,1% 22,7% 29,4% 8,7% 51,5% 48,5% 0,2% 0,5%

http://www.val.se