Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagalund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund N 1385 35,9% 25,9% 20,4% 17,8% 12,8% 50,5% 49,5% 0,4% 1,7%
Summa 1385 35,9% 25,9% 20,4% 17,8% 12,8% 50,5% 49,5% 0,4% 1,7%

http://www.val.se