Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund V 1733 32,3% 23,7% 17,1% 26,8% 9,9% 48,6% 51,4% 0,1% 1,2%
Summa 1733 32,3% 23,7% 17,1% 26,8% 9,9% 48,6% 51,4% 0,1% 1,2%

http://www.val.se