Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kvarnsveden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnsveden V 2271 13,8% 31,5% 24,6% 30,1% 6,7% 49,1% 50,9% 0,4% 1,1%
Summa 2271 13,8% 31,5% 24,6% 30,1% 6,7% 49,1% 50,9% 0,4% 1,1%

http://www.val.se