Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norr Amsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norr Amsberg 1031 14,5% 30,9% 28,8% 25,7% 6,3% 52,7% 47,3% 0,5% 0,6%
Summa 1031 14,5% 30,9% 28,8% 25,7% 6,3% 52,7% 47,3% 0,5% 0,6%

http://www.val.se