Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjärna Ängar - Paradiset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Paradiset 1451 19,6% 26,1% 23,4% 31,0% 8,8% 49,8% 50,2% 0,1% 1,9%
Summa 1451 19,6% 26,1% 23,4% 31,0% 8,8% 49,8% 50,2% 0,1% 1,9%

http://www.val.se