Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjärna Ängar - Övre Tjärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1112 16,1% 30,6% 26,2% 27,2% 8,9% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Summa 1112 16,1% 30,6% 26,2% 27,2% 8,9% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%

http://www.val.se