Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domnarvet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet V 1766 19,5% 38,7% 25,1% 16,6% 8,9% 50,7% 49,3% 0,7% 1,0%
Summa 1766 19,5% 38,7% 25,1% 16,6% 8,9% 50,7% 49,3% 0,7% 1,0%

http://www.val.se