Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkbygden - Söder Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbygden - Söder Tuna 2031 16,2% 28,1% 25,2% 30,5% 6,8% 49,2% 50,8% 0,1% 0,5%
Summa 2031 16,2% 28,1% 25,2% 30,5% 6,8% 49,2% 50,8% 0,1% 0,5%

http://www.val.se