Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ornäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ornäs 1406 16,4% 33,7% 28,0% 21,9% 8,0% 51,6% 48,4% 0,1% 0,7%
Summa 1406 16,4% 33,7% 28,0% 21,9% 8,0% 51,6% 48,4% 0,1% 0,7%

http://www.val.se