Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väster Tuna - Idkerberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster Tuna - Idkerberget 1419 15,8% 30,7% 28,3% 25,2% 7,5% 53,6% 46,4%   1,3%
Summa 1419 15,8% 30,7% 28,3% 25,2% 7,5% 53,6% 46,4% 1,3%

http://www.val.se