Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1847 29,8% 25,2% 21,3% 23,7% 11,2% 47,4% 52,6% 0,8% 1,6%
Summa 1847 29,8% 25,2% 21,3% 23,7% 11,2% 47,4% 52,6% 0,8% 1,6%

http://www.val.se