Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långshyttan 1377 13,4% 23,9% 26,9% 35,8% 7,0% 51,4% 48,6% 0,7% 1,1%
Summa 1377 13,4% 23,9% 26,9% 35,8% 7,0% 51,4% 48,6% 0,7% 1,1%

http://www.val.se