Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan 1500 19,3% 31,9% 26,8% 22,0% 8,6% 50,0% 50,0% 0,1% 0,9%
Summa 1500 19,3% 31,9% 26,8% 22,0% 8,6% 50,0% 50,0% 0,1% 0,9%

http://www.val.se