Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - By

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
By 899 11,2% 22,2% 32,0% 34,5% 5,3% 52,2% 47,8% 0,7% 0,9%
Summa 899 11,2% 22,2% 32,0% 34,5% 5,3% 52,2% 47,8% 0,7% 0,9%

http://www.val.se