Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlbo 1532 12,5% 28,7% 27,9% 31,0% 5,7% 52,0% 48,0% 0,4% 0,5%
Summa 1532 12,5% 28,7% 27,9% 31,0% 5,7% 52,0% 48,0% 0,4% 0,5%

http://www.val.se