Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högberget 1129 26,0% 29,5% 24,4% 20,1% 9,7% 48,9% 51,1% 0,4% 1,2%
Summa 1129 26,0% 29,5% 24,4% 20,1% 9,7% 48,9% 51,1% 0,4% 1,2%

http://www.val.se