Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörvik-Håksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörvik-Håksberg 1581 13,5% 33,9% 28,5% 24,1% 7,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,5%
Summa 1581 13,5% 33,9% 28,5% 24,1% 7,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,5%

http://www.val.se