Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blötberget-Gonäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blötberget-Gonäs 912 15,4% 26,0% 30,4% 28,3% 7,2% 53,7% 46,3% 1,0% 1,2%
Summa 912 15,4% 26,0% 30,4% 28,3% 7,2% 53,7% 46,3% 1,0% 1,2%

http://www.val.se