Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näset 1031 16,8% 22,9% 20,0% 40,3% 7,9% 43,9% 56,1% 0,4% 0,6%
Summa 1031 16,8% 22,9% 20,0% 40,3% 7,9% 43,9% 56,1% 0,4% 0,6%

http://www.val.se