Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 933 15,8% 20,7% 21,7% 41,9% 6,3% 44,1% 55,9% 0,1% 1,4%
Summa 933 15,8% 20,7% 21,7% 41,9% 6,3% 44,1% 55,9% 0,1% 1,4%

http://www.val.se