Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ludvika gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvika gård 1335 15,7% 31,3% 19,0% 34,0% 5,7% 49,7% 50,3% 0,7% 0,7%
Summa 1335 15,7% 31,3% 19,0% 34,0% 5,7% 49,7% 50,3% 0,7% 0,7%

http://www.val.se